Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparci…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Od 15 maja zmiany w programie Czyste Powietrze
na obrazku widnieje napis"czyste powietrze zdrowy wybór"

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja 2020 roku.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.

Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł.

Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020.

Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/2013-ogloszenie-o-zm-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.html