Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

OFICJALNY ODBIÓR PLACU ZABAW
Od lewej: Projektant Marcin Batko, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, ks. Proboszcz Adam Paź,  Kierownik robót Jan Drapała, Wykonawca Klaudiusz Półtorak, Kierownik referatu infrastruktury Piotr Kikun

W dniu dzisiejszym w barwickim parku miejskim dokonano oficjalnego odbioru długo wyczekiwanej inwestycji jaką jest „Centralny Plac Zabaw”. W odbiorze uczestniczyli Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Kierownik referatu infrastruktury Piotr Kikun, Wykonawca Klaudiusz Półtorak, Projektant Marcin Batko i Kierownik robót Jan Drapała.  Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. Proboszcz Adam Paź. Nie wniesiono żadnych uwag do protokołu odbioru. 

Przypominamy, że realizatorem zadania była firma ARGON Klaudiusz Półtorak. Koszt inwestycji to, aż 747 655,25 zł. 

Bezpiecznej zabawy!