Koordynator akcji w Barwicach Magdalena Bujak - Nowakowska

Miło nam poinformować, że Gmina Barwice w ramach współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja, otrzymała  2 skrz…

Budynek urzędu

W dniu 26.01.2022 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja odbę…

Bogumiła Bogdziewicz i Iwona Siwińska w Klubie Senior +

Od początku stycznia trwały prace zarówno administracyjne jak i porządkowe mające na celu przygotowanie now…

Plansza informacyjna tarczy antyinflacyjnej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem prosimy o zapoznaniem się z harmonogramem i lokalizacjami (równie…

Kondolencje ś.p. Jerzy Świątkowski
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizatora programu: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Dotyczy:  Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Burmistrz Barwic informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Plac Wolności 1, 78-460 Barwice
     
Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i szczegółowych warunkach konkursu.
      Z uwagi na powyższe oferta została wybrana a z oferentem zostanie podpisana umowa 
na realizację programu polityki zdrowotnej pn.
„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice 
na lata 2019-2023”.