Plac zabaw w Starym Chwalimiu

Miło nam poinformować, że w trakcie trwającej w tym momencie sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego…

Zdjęcie poglądowe stacji meteorologicznej

W odpowiedzi na suszę a tym samym nieustającą potrzebę monitorowania sytuacji meteorologicznej Gmina Barwic…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.…

Region Dobrego Wsparcia

Gmina Barwice przystąpiła do projektu Region Dobrego Wsparcia. Dzięki temu seniorzy, osoby ze specjalnymi p…

Wymiana starych betonowych lamp na ul. 1000-lecia

Na ulicy 1000-lecia trwa wymiana starych betonowych lamp oświetleniowych na nowe stalowe.  Zadanie jest rea…

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi w Starym Chwalimiu 
Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji deszczowej na drodze do budynku mieszkalnego nr 55 w miejscowości Stary Chwalim. Wykonawca przebuduje również zjazd z drogi wojewódzkiej nr 171. 100 m odcinek będzie ciągiem pieszo jezdnym, z ruchem pieszych prowadzonym po prawej stronie jezdni. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej podany w ogłoszeniu przetargu to 31.08.2021 r.