Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

Ostatnia tegoroczna inicjatywa lokalna zrealizowana
Realizacja inicjatywy lokalnej polegająca na wyrównaniu drogi w Knykach kruszywem

W 2020 roku wpłynęły 4 oferty o realizację zdań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Ostatnia z nich dotyczyła zadania pn.: „Bezpieczną drogą do domu – naprawa dróg gminnych w Sołectwie Knyki”. Inicjatorzy rozplantowali 70 ton kruszywa realizując umowę o inicjatywę lokalną, kolejne 70 ton zakupili z środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Dzięki tym działaniom, a przede wszystkim zaradności i pracowitości mieszkańców uzupełniono ubytki na kilku drogach w miejscowości m.in. na tzw. „żużlówce” oraz na drogach biegnących w kierunku Starego Chwalimia i Nowego Chwalimia.  
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składanie wniosków o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w nowym roku budżetowym 2021.