Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingi…

Widok na mostek w ogrodzie laureata konkursu

W kategorii Posesja w mieście I miejsce zajął - Marcin Noga II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kat…

Podpisanie umowy z udziałem Wicemarszałka WZ Stanisława Wziątka przed remizą OSP Barwice

Dziś w ramach Grantów Strażackich została podpisana umowa przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego…

Wokaliści na scenie

W tym roku Dni Barwic były wyjątkowe, bo połączone z obchodami jubileuszu XX–lecia Zachodniopomorskiego Prz…

Screen strony Nice Town

Zapominasz wystawić kosz z odpadami? 🙋 Chcesz być informowany o awariach? 🔧 Chcesz abyśmy pamiętali za Cieb…

Oświadczenie Burmistrza Barwic
Urząd Miejski w Barwicach

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych i powielanych informacji, jakoby przyczyna targnięcia się na życie pracownika samorządowego związana była z przebiegiem zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oświadczam, co następuje. 
W pierwszej kolejności pragnę kategorycznie zaprzeczyć, by w Urzędzie Miejskim w Barwicach miałoby dochodzić do jakichkolwiek przypadków dyskryminacji pracowników samorządowych. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach wiedzą, że każdy taki przypadek należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłaszać do pracodawcy, którego obowiązkiem jest przeciwdziałanie i zapobieganie takim sytuacjom. W czasie swojej kadencji takich zgłoszeń nigdy nie otrzymałem. 
Jednocześnie w odpowiedzi na nieprawdziwe zarzuty stanowczo zaprzeczam, by zmarły pracownik miał być przeze mnie zwolniony z pracy w Urzędzie Miejskim w Barwicach. Taka sytuacja nie miała miejsca. 
Każde samobójstwo to tragedia, zarówno dla najbliższych, znajomych bądź współpracowników zmarłej osoby. Chciałbym podkreślić, że mimo ogromu tragedii jaki nas spotkał, wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach niezwłocznie podjęli działanie celem zabezpieczenia sytuacji dziecka zmarłego pracownika, które natychmiast zostało objęte pomocą psychologa i pedagoga szkolnego. 
Uszanujmy cierpienie rodziny a jednocześnie pozwólmy wyjaśnić okoliczności sprawy odpowiednim organom, tj. Prokuraturze oraz Policji, które pierwsze czynności mające na celu wyjaśnienie sprawy podjęły już w dniu wczorajszym. Apeluję również, by zaangażować się w pomoc rodzinie zmarłego pracownika zamiast rozpowszechniać nieprawdziwe i niestosowne zarzuty wobec mojej osoby oraz wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach.
Tragedia ta dotknęła każdego z nas. Mając na uwadze zaangażowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach oraz pomoc, jaka została zaoferowana, należy zdecydowanie stwierdzić, że niedopuszczalna a wręcz karygodna jest próba przypisania odpowiedzialności za śmierć pracownika zarówno mnie jako Burmistrzowi Barwic czy też innym pracownikom Urzędu Miejskiego w Barwicach. 
Dlatego też w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami z całą stanowczością oświadczam, że w trosce o dobre imię zarówno swoje jak i moich pracowników, w przypadku dalszego powielania nieprawdziwych zarzutów zostaną zainicjowane odpowiednie kroki prawne zarówno na drodze karnej w sprawie o zniesławienie, jak i na drodze postępowania cywilnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych. 

Do pobrania
Załącznik Size
Oświadczenie Burmistrza Barwic.jpg 215.56 KB