Przywitanie wszystkich zebranych przez Burmistrza Barwic Mariusza Kielinga

Ulica Kwiatowa  została przebudowany dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazanym…

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

Na zdjęciu widzimy krople deszczu wpadającą do wody.

Od 1 lipca 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opado…

Informacja Sanepidu o bezpiecznych wakacjach.

Zdjęcia przedstawiają zasady bezpiecznego spędzania czasu korzystania z placów zabaw oraz kąpielisk w dobie…

Zdjęcie przedstawia apel Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy informuje, aby zachować wszelkie stopnie ostrożności podczas żniw, ponieważ dzieciom…

Otwarcie PSZOKU
Budynek REMONDISU

Informujemy, iż od 19.06.2020r. Firma Remondis przyjmuje odpady do Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Czaplineckiej 12.
Przypominamy, iż do PSZOK mogą być dostarczane odpady takie jak:
Przeterminowane leki
Zużyte bateria i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe: gruz cegalny, ceramiczny, betonowy – w ilości do 250kg rocznie od właściciela nieruchomości