walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu
Grafika otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Rodzaje zadań publicznych w roku 2022 z zakresu kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie działań i szkoleń w klubach sportowych w różnych dyscyplinach , 
b) organizacja medialnych cyklicznych imprez sportowych
c) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, spartakiadach, rajdach,
d) organizacja całorocznych zajęć sportowych w klubach i szkołach,
e) upowszechnianie krajoznawstwa oraz  organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
f)  propagowanie zdrowego stylu życia.

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu.