Plac zabaw w Starym Chwalimiu

Miło nam poinformować, że w trakcie trwającej w tym momencie sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego…

Zdjęcie poglądowe stacji meteorologicznej

W odpowiedzi na suszę a tym samym nieustającą potrzebę monitorowania sytuacji meteorologicznej Gmina Barwic…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.…

Region Dobrego Wsparcia

Gmina Barwice przystąpiła do projektu Region Dobrego Wsparcia. Dzięki temu seniorzy, osoby ze specjalnymi p…

Wymiana starych betonowych lamp na ul. 1000-lecia

Na ulicy 1000-lecia trwa wymiana starych betonowych lamp oświetleniowych na nowe stalowe.  Zadanie jest rea…

Państwo Maria i Wiesław Gołuccy oraz Państwo Marianna i Kazimierz Witkowscy z Barwic uhonorowani za wieloletnie pożycie małżeńskie
Osoby wymienione w tekście biorące udział w jubileuszu

W czwartek 27 maja 2021r w barwickim urzędzie stanu cywilnego zabrzmiały nuty Marsza Mendelsona, które były rozpoczęciem uroczystości wręczenia polskich cywilnych odznaczeń państwowych - Medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla dwóch par Państwa Marii i Wiesława Gołuckich oraz Państwa Marianny i Kazimierza Witkowskich.
W uroczystości uczestniczyli Mariusz Kieling burmistrz Barwic, Piotr Małek przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach oraz Renata Trembowelska kierownik urzędu stanu cywilnego. 

Jak podkreślił burmistrz Barwic: "Bardzo cieszymy się, gdy możemy gościć w naszym urzędzie, tak zacne pary małżeńskie, jak Wy Państwo. Jesteście wzorem nie tylko dla najbliższych, ale także dla wszystkich mieszkańców Gminy Barwice, przykładem, że można wytrwać w miłości i szacunku przez dziesięciolecia. (...)"
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach skierował do Jubilatów słowa uznania i najserdeczniejszych życzeń w imieniu własnym oraz w imieniu koleżanek i kolegów radnych. 
"Patrząc na Państwa widać jakie, to ważne mieć wsparcie w najbliższej osobie, jakie to ważne mieć osobę, której można ufać bezgranicznie, jakie to ważne mieć kogoś z kim można się śmiać i płakać. Jak najważniejsi są bliscy, jak warto o nich walczyć i dla nich się starać i nie da się zadowolić wszystkich, trzeba szczególnie dbać o tych, na których nam zależy i którym zależy na nas." - mówiła podczas ceremonii kierownik urzędu stanu cywilnego.

Piękny i wzruszający był sam moment dekoracji Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, którego dokonał burmistrz Barwic.         

Medal, jest nagrodą i wyróżnieniem dla par małżeńskich, które przeżyły, co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal ustanowiony został ustawą z dnia 17 lutego 1960r o orderach i odznaczeniach. Od 1989r. nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o nadanie medalu Prezydentowi przedstawiają wojewodowie przy współpracy z urzędami stanu cywilnego.