Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Partnerzy Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego zapraszają do wyrażenia opinii i uwag na temat projektu raportu diagnostycznego Obszaru Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego
Logo Związku Miast Polskich

Partnerstwo Terytorialne pod nazwą „Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego” obejmuje wszystkie gminy powiatu szczecineckiego. Partnerzy wspólnie ze Związkiem Miast Polskich opracowali projekt raportu diagnostycznego Obszaru Partnerstwa, bazujący na danych statystycznych i jakościowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym oraz uwzględniający badania społeczne Obszaru Partnerstwa. Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii i uwag na temat projektu raportu diagnostycznego.
W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 przyjmowanie uwag i opinii odbywać się będzie drogą elektroniczną.
Uwagi i opinie należy zgłosić w terminie do 26. kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres e-mail: a [dot] cywinskaatum [dot] barwice [dot] pl
Link do raportu: https://1drv.ms/b/s!Age2ZJQgd3liiHaa6NK6wjO_Asij?e=Tz1Ijx
Załączniki: 
1. Raport diagnostyczny – streszczenie 
2. Klauzula RODO 
3. Formularz zgłaszania uwag

CWD