Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Pierwsze umowy na wymianę pieców węglowych podpisane!!!
Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Burmistrz Barwic podpisał pierwsze 4 umowy z mieszkańcami gminy Barwice, w ramach których udzielone mieszkańcom zostanie wsparcie w wysokości 7 500,00 zł na wymianę kotłów i pieców węglowych. Zostaną one zastąpione ekologicznymi źródłami ogrzewania.
Wymiana jest możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Barwice z projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W ramach programu zostanie wymienionych 19 pieców węglowych w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Barwice.