Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Gminne Biuro Spisowe w Barwicach przypomina, że do dnia 30 września 2021 r. trwa…

Plakat termomodernizacja

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie grantu na wymianę źróde…

Ogrodowa - wymiana nawierzchni

Przedstawiamy postępy prac inwestycyjnych na ulicach Małej i Ogrodowej.

Karczowanie terenu

Powstał pomysł stworzenia nowego łącznika pomiędzy centrum miasta a osiedlem domów jednorodzinnych w obszar…

Remont drogi w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu ruszył długo wyczekiwany i zapowiadany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr…

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Starym Chwalimiu
Zastępca Burmistrza Robert Zborowski i wykonawca Robert Małyszek

W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z wykonawcą ZUH Robert Małyszek na  wykonanie nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji deszczowej, na drodze do budynku mieszkalnego nr 55 w miejscowości Stary Chwalim. W ramach zadania, zostanie wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 171. 100 m odcinek będzie ciągiem pieszo jezdnym, z ruchem pieszym prowadzonym po prawej stronie jezdni. Okres realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy to 15.10.2021.