Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Starym Chwalimiu
Zastępca Burmistrza Robert Zborowski i wykonawca Robert Małyszek

W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z wykonawcą ZUH Robert Małyszek na  wykonanie nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji deszczowej, na drodze do budynku mieszkalnego nr 55 w miejscowości Stary Chwalim. W ramach zadania, zostanie wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 171. 100 m odcinek będzie ciągiem pieszo jezdnym, z ruchem pieszym prowadzonym po prawej stronie jezdni. Okres realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy to 15.10.2021.