Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Ten Finał będzie inny niż dotychczas. Zawsze chętne szkoły z powodu ich zamknięcia nie biorą w nim udziału.…

Największa inwestycja Gminy Barwice w 2020 roku oficjalnie zakończona

2 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór prawie kilometrowego odcinka, nowej drogi w miejscowości Suliko…

Prace na odcinku Sulikowo Ostrowąsy.

Dobiegają końca prace na odcinku Sulikowo Ostrowąsy.

Prace związane z przebudową odcinka drogi powia…

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w dniu 02.12.202…

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Małek, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Trejnis, Katarzyna Hołyńska - Ryndak

Poniżej publikujemy list z podziękowaniami od Pani Katarzyny Hołyńskiej – Ryndak, która przez wiele lat peł…

Podsumowanie społecznej rewitalizacji w Tarmnie
Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparcie skierowane jest do 71 gmin w województwie zachodniopomorskim. Są one kontynuacją podjętych wspólnie działań z 2016 roku.
Celem tych działań jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji, poprzez współpracę przy procesie tworzenia oraz realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Jedną z miejscowości z gminy Barwice objętych projektem jest Tarmno. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się wyremontować kuchnię. Koszt tego przedsięwzięcia to 15.000 zł pozyskane w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja”.  
13 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Na zaproszenie społeczności m. Tarmno, udział w nim wzięli: Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska. Liderem lokalnym była Sołtys Monika Ruzik. Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt składamy wielkie podziękowania.