Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparci…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Podsumowanie społecznej rewitalizacji w Tarmnie
Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparcie skierowane jest do 71 gmin w województwie zachodniopomorskim. Są one kontynuacją podjętych wspólnie działań z 2016 roku.
Celem tych działań jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji, poprzez współpracę przy procesie tworzenia oraz realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Jedną z miejscowości z gminy Barwice objętych projektem jest Tarmno. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się wyremontować kuchnię. Koszt tego przedsięwzięcia to 15.000 zł pozyskane w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja”.  
13 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Na zaproszenie społeczności m. Tarmno, udział w nim wzięli: Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska. Liderem lokalnym była Sołtys Monika Ruzik. Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt składamy wielkie podziękowania.