Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Na zdjęciu widnieje herb Bariwic oraz napis "Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok".

Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.…

Postępy prac inwestycyjnych na ulicy Kwiatowej
Remont ulicy Kwiatowej

Coraz bliżej do zakończenia inwestycji pn: „Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego”. Zgodnie z planowanym harmonogramem za około miesiąc mieszkańcy będą mogli cieszyć się 242 m nowej drogi wraz z chodnikami oraz oświetleniem i kanalizacją deszczową. Jak zawsze w przypadku tego typu inwestycji, do każdej z posesji wykonany będzie indywidualny zjazd.

Przypominamy, że szacunkowa wartość zadania to 600 tys. zł. 60% tej kwoty pokryją środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzkiego w Szczecinie.

Tekst: Aleksandra Kuśmierek

Zdjęcia: Karol Grygiel