Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

Poznaj zrealizowane inicjatywy lokalne i zainspiruj się!
Inicjatywa lokalna logowanie

Nowe śmietniki, zielony parkan, grill i naprawa lokalnej drogi dojazdowej – takie przedsięwzięcia zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku. 
Masz pomysł na lokalne działanie? Chcesz cos zrobić na swoim podwórku i realnie się w to zaangażować? Słyszałeś o inicjatywie lokalnej, ale cały czas nie wiesz na czym to polega?
Gmina Barwice realizując obowiązek ustawowy (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24. 04. 2003 r.) wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców i od 2020 r. oddaje w ich ręce narzędzie współpracy jakim jest inicjatywa lokalna. Jest to forma współpracy Gminy z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań  publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowanie inicjatyw służy realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz wpływa na poprawę warunków ich życia. 
W 2020 r. rozpatrzono 4 wnioski o inicjatywę lokalną. Wszystkie przygotowane były przez mieszkańców miejscowości Knyki ( w załączeniu lista zrealizowanych inicjatyw w 2020 r.). 
W załączeniu znajdują się szczegółowe wytyczne oraz druki formularzy, które należy złożyć w przypadku chęci realizacji Inicjatywy Lokalnej.