zdjęcie z LXIV sesji Rady Miejskiej w Barwicach

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszej LXIV sesji Rady Miejskiej w Ba…

zdjęcie z biegów z okazji 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dnia 15  listopada 2023 r. zostały zorganizowane dla uczniów z terenu Gminy Barwice XIX Biegi Miasta i Gmin…

Warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu.

Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci!

W ciągu dwóch ostatnich dni w przedszkolach…

Program Ciepłe Mieszkanie – nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie
Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

Dzięki Programowi będzie można wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne piece na nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła lub  podłączyć lokal do sieci ciepłowniczej.

Ogłoszony przez Gminę Barwice  nabór wstępnych deklaracji ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców lokali usytuowanych w budynkach wielorodzinnych. Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Barwice zdecyduje o przystąpieniu do Programu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla mieszkańców, tj. beneficjentów końcowych.

Termin składania wstępnych deklaracji upływa dnia 16 października 2023 r.

Program skierowany jest do: 
- osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Barwice oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie,
- małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali),
- najemców lokali komunalnych należących do zasobu gminy.

„Ciepłe Mieszkanie” to program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Szczegóły programu znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

Do pobrania: Wstępna deklaracja uczestnictwa
 

Do pobrania