Koronawirus szczepionka

Mieszkańcy gminy Barwice  powyżej  75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.…

Urząd Miejski w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie…

Grill w Knykach

Mieszkańcy sołectwa Knyki zakończyli działanie związane z realizacją inicjatywy lokalnej. Ze względu na sta…

Ołtarza kościoła w Starym Chwalimiu

Gmina Barwice w ostatnich dniach została udekorowana chryzantemami. Z powodu zamknięcia cmentarzy przed 1 l…

Tło z kwiatami i tekst: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada 2020 r. Dniu Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom sektor…

Program Czyste Powietrze
Czyste Powietrze

Urząd Miejski w Barwicach informuje, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej WFOŚIGW), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Żądanie wydania zaświadczenia należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barwicach ul. Czaplinecka 14 lub przez ePUAP  

Wzór żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze strony mgops.bip.barwice.pl lub https://www.gov.pl

Zaświadczenia do w/w programu wydawane są przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części drugiej programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia(Dz. U. 2020 r.poz. 1713.)

 

 

 

Do pobrania