Budowa chodnika na ul. Zwycięzców

Wykonawca robót przy inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwic…

Żywność

Harmonogram wydawania żywności przy ul. Woj. Polskiego (bloki – stara kotłownia) godz. 9:00-13:00 1) 03.10.…

 I Bieg Hot Doga

W sobotę 24 września w Knykach odbył się I Bieg Hot Doga, pierwsza taka impreza dogtrekkingowa połączona z…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

O inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.

Serdecznie zapraszamy

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 28 września 2022 r. (środa ) o godz. 13:00  odbędzie się sesja XLVI Rady Miejskiej  w Barwicach.

Program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii
na zdjęciu stary telewizor z informacją na ekranie program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego     nia

W dniu 28 marca br. w Polsce rozpoczęła się zmiana sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna 
telewizja naziemna. Dotychczasowa technologia nadawania została zastąpiona nowym 
standardem DVB- T2/HEN/C i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby 
programów telewizyjnych w jakości obrazu HD/UHD oraz dźwięku.

Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy standard DVB-T2 HEVC (H.265/MPEG-H) 
jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania 
zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej (zwana Decyzją o zmianie 
przeznaczenia), na mocy której Państwa Członkowskie UE zostały zobowiązane do 
udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r., lub 
w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

Obecnie bezpłatny naziemny sygnał cyfrowy DVBT odbiera ponad 30% gospodarstw domowych, 
w tym 41% gospodarstw domowych, w których wiek lidera gospodarstwa domowego jest powyżej 
70 roku życia. Najnowocześniejsze odbiorniki telewizyjne są już wyposażone w standard DVB-
T2/HEVC lecz dla znacznej liczby posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie 
wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub zakupu nowego odbiornika telewizyjnego. 
Część gospodarstw domowych może nie być przygotowana na dodatkowy koszt zakupu 
odpowiedniego sprzętu pozwalającego na nieprzerwany odbiór telewizji.

W związku z powyższym, został przygotowany specjalny program dofinansowania do zakupu sprzętu, 
niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program 
skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji 
naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanie sprzętu do technologii 
DVB-T2/HEVC. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup 
dekodera lub telewizora.

Dofinansowaniem objęty jest zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania 
wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w 
sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 515),czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym 
standardzie.
Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez 
pełnomocnika(członka rodziny lub domownika) przez Internet (formularz online) lub w tradycyjnej 
formie papierowej – w placówkach Poczty Polskiej.
Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe. Przyznanie 
świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby go otrzymać,
wnioskodawca składając wniosek musi oświadczyć, iż bez dofinansowania nie ma możliwości 
dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze 
względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie przedmiotowej 
informacji do wszystkich podległych Państwu ośrodków pomocy społecznej, szczególnie tym, 
które realizują program „Korpus Wsparcia Seniorów” we współpracy z wolontariuszami, w celu 
ewentualnego wykorzystania przy pomocy w instalowaniu wyżej wymienionych urządzeń.

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję także ogólne informacje odnośnie programu dofinansowania 
wraz z instrukcją montażu telewizora oraz dekodera.

Więcej szczegółów na temat zmiany standardu nadawania oraz programu dofinansowania do 
zakupu odbiornika cyfrowego znaleźć można na stronie gov.pl/cyfrowaTV lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.

Do pobrania