na zdjęciu prace związane z wymianą lamp na ledy

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  przeprowadza modernizację oświetlenia ul…

na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bar…

na zdjęciu odcinek drogi 11

Dzięki współpracy Gminy Barwice z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o…

na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  miało miejsce podpisanie umowy na realizacj…

Podpisanie umowy w ramach FRPA

W dniu dzisiejszym w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania umów w ra…

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
Stop przemocy

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Barwicach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku rozpoczyna nabór osób do uczestnictwa w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w Rodzinie „Z szacunkiem do siebie i innych”. W/w program przeznaczony jest dla osób, które stosują przemoc wobec swoich bliskich. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2022 r. i będą prowadzone przez specjalistę. Nabór uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego będzie prowadzony od dnia 31.08.2022r.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące programu udziela pracownik PCPR w Szczecinku, Pani Magdalena Mazur-Balcerzak

pod numerami telefonu: 94 713 71 11 lub 730 30 40 35.

 

Anna Kłyszejko Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Barwicach