Zakończono prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

16.10.2020r. dokonano odbioru inwestycji przy drodze wojewódzkiej 172. Przebudowa zjazdu w kierunku przedsi…

Hospicjum w Szczecinku

Poniżej list księdza Marka Kowalewskiego, proboszcza parafii św. Franciszka i prezesa stowarzyszenia prowad…

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

I N F O R M A C J A

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż obe…

Miejsce tradycji w Piaskach ukończone

Kilka etapów realizacji, kilka projektów i kilka dobrych lat zajęła realizacja renowacji cokołu wraz z infr…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników urzędu oraz radnych,  w związku z: Zarządzeniem nr 190/2…

PROGRAM SZKOLENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POJEZIERZE RAZEM
LGD POJEZIERZE RAZEM

                       

PROGRAM SZKOLENIA

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POJEZIERZE RAZEM

 

z potencjalnymi Wnioskodawcami, osobami zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze działania LGD w celu omówienia warunków udzielenia wsparcia oraz dokumentów związanych

z naborem wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) nr 1/2020, 2/2020

 

Szkolenie to zostanie przeprowadzone w ramach konkursu nr 1/2020, nr 2/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: od 14 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

 

Zakres tematyczny operacji:

 

I. Podejmowanie działalności gospodarczej.

II. Rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Prowadzący: Dariusz Siubdzia

Data i godzina szkolenia: 06.10.2020 (wtorek), godz. 13.00 - 15.30

Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięstwa 22, 78-460 Barwice

Godziny szkolenia

Tematyka szkolenia

13.00 – 15.30

 

  1. Przywitanie uczestników.
  2. Omówienie zasad wdrażania PROW na lata 2014-2020 w oparciu
    o inicjatywę Leader wdrażaną poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), zapoznanie obecnych z założeniami działalności LGD POJEZIERZE RAZEM oraz założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. 
  3. Omówienie wytycznych związanych z możliwością pozyskiwania przez potencjalnych wnioskodawców i przyszłych beneficjentów środków finansowych w ramach Programu Leader PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności: zakres beneficjentów, formy dofinansowań, zakres wsparcia, koszty kwalifikowalne, zasady wdrażania PROW na lata 2014-2020, i inne.
  4. Przedstawienie i omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
  5. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru oraz zasad i procedur wyboru operacji przez Radę LGD.
  6. Analiza i dyskusja w zakresie przedstawionego materiału spotkania.
  7. Zapytania uczestników.
  8. Zakończenie spotkania.