Zdjęcie poglądowe stacji meteorologicznej

W odpowiedzi na suszę a tym samym nieustającą potrzebę monitorowania sytuacji meteorologicznej Gmina Barwic…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.…

Region Dobrego Wsparcia

Gmina Barwice przystąpiła do projektu Region Dobrego Wsparcia. Dzięki temu seniorzy, osoby ze specjalnymi p…

Wymiana starych betonowych lamp na ul. 1000-lecia

Na ulicy 1000-lecia trwa wymiana starych betonowych lamp oświetleniowych na nowe stalowe.  Zadanie jest rea…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja…

Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy” oficjalnie zakończony
3 chłopców - jeden z nich ma rękawie wielkiego owada

Informujemy, że 14.05.2021 r. zakończona została procedura ostatecznego rozliczenia projektu pn.: Szkoła nauki, przygody, współpracy, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Barwicach. Wartość całkowita zadania to 959 994,09 zł, w tym kwota dofinansowania 829 089,09zł. 
Pomimo wielu przeszkód zespół nadzorujący projekt dołożył wszelkich starań, aby z sukcesem zakończyć jego realizację i osiągnąć wymagane wskaźniki rezultatu. Koordynatorem projektu jest dyrektor SP w Barwicach - Małgorzata Krawczyk-Figlarz a koordynatorem szkolnym Elżbieta Woldt, za obsługę księgowo-finansową odpowiada Marzena Serkies, a za zamówienia publiczne - Monika Tomska. Obsługę finansową wspiera CUW w Barwicach. 
 

O szczegółach dotyczących realizacji pisaliśmy na Dobiega końca realizacja projektu „Szkoła nauki, przygody, współpracy” w Szkole Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach | Barwice