Budynek urzędu

W dniu 3 grudnia 2021 r. ( piątek ) o godz. 8.00 odbędzie się XXXVII ( nadzwyczajna)  Sesja Rady Miejskiej…

Tablica Komunikat Granty PGR

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR ‼‼‼‼‼‼– sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Informujemy, ż…

Uroczyste przecięcie wstęgi na Małej i Ogrodowej

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie finalizujące projekt pn.:”Przebudowa dróg/ulic Małej z włą…

Napis Kierowco zwolnij

Urząd Miejski w Barwicach apeluje do kierowców poruszających się drogą gminną relacji Barwice - Ostrowąsy „…

Odbiór drogi Przybkowo

Zakończono prace będące wspólnym przedsięwzięciem Gminy Barwice oraz Nadleśnictwa Połczyn Zdrój. Zgodnie z…

PRZEKAZANIE TERENU POD BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Od lewej: Klaudiusz Masel kierownik budowy, Mariusz Kieling Burmistrz Barwic, Robert Zborowski Z-ca Burmistrza Barwic, Edward Woźniak - Inspektor Nadzoru.

W dniu 3 listopada 2021 r. nastąpiło przekazanie przez Gminę Barwice terenu budowy związanego z budową ścieżki rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej. Koszt inwestycji wyniesie blisko 6 milionów złotych, z czego 4,25 mln pochodzi ze wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 

Protokół przekazania terenu i placu budowy pod inwestycje podpisali: Burmistrz Mariusz Kieling wraz z Zastępcą Robertem Zborowskim, Klaudiusz Masel  - Kierownik budowy oraz Edward Woźniak – Inspektor Nadzoru. W spotkaniu na zaproszenie Burmistrza uczestniczyła Radna Monika Ruzik.