Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Przekazanie terenu pod inwestycje
Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski wraz z Sołtys Iwoną Rykaluk, wykonawcą oraz inspektorem

Dnia 10 września 2021 roku nastąpiło przekazanie przez Gminę Barwice terenu i placu budowy dla wykonania zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim. Jak już wcześniej pisaliśmy wykonawcą inwestycji będzie  Zakład Usługowo Handlowy Robert Małyszek z Bobolic. Nadzór Inwestorski nad realizacją sprawuje: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg z Gdańska.