Plakat informujący o dofinansowaniu programu "Ciepłe mieszkanie".

✅Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.441.500,00 zł na realizację programu Ciepłe Mieszkani…

Plakat informujący o myciu pojemników na odpady

Szanowni Mieszkańcy!!!!

Informujemy, że ATF Polska zaplanowała mycie pojemników na odpady zmieszane…

plakat informacyjny o wyborach samorządowych

Drodzy Mieszkańcy zbliżają się ważne wybory, które odbędą się 7️⃣ kwietnia. To doskonała okazja, abyście wy…

Przekazanie zadania przeprowadzenia przebudowy drogi do miejscowości Liniec – Etap I.
na zdjęciu fragment drogi do m. Liniec

Dnia 21 marca 2024 roku odbyło się przekazanie zadania przeprowadzenia przebudowy drogi do miejscowości Liniec – Etap I.

- Wartość inwestycji 1.600.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład)
- Dofinansowanie 1,5 mln zł.
- Planowany termin zakończenia - wrzesień 2024.

-  Zamawiającym jest Gmina Barwice,
ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, która powierzyła wykonanie prac firmie POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., mającej siedzibę przy ul. Podmiejskiej 2,
78-500 Drawsko Pomorskie.

Przekazanie miało miejsce przy udziale Nadzoru Inwestorskiego reprezentowanego przez Usługi Budowlano – Drogowo - Mostowe Kosztorysowanie,
Nadzóri Przeglądy, którego kierownikiem jest mgr Edward Woźniak. Siedziba Nadzoru Inwestorskiego mieści się przy ul. Pilskiej 30/11, 78-400 Szczecinek.

-  Realizacja tego zadania ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz dostępności do miejscowości Liniec, co przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz ułatwi komunikację w regionie.