Zakończono prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

16.10.2020r. dokonano odbioru inwestycji przy drodze wojewódzkiej 172. Przebudowa zjazdu w kierunku przedsi…

Hospicjum w Szczecinku

Poniżej list księdza Marka Kowalewskiego, proboszcza parafii św. Franciszka i prezesa stowarzyszenia prowad…

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

I N F O R M A C J A

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż obe…

Miejsce tradycji w Piaskach ukończone

Kilka etapów realizacji, kilka projektów i kilka dobrych lat zajęła realizacja renowacji cokołu wraz z infr…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników urzędu oraz radnych,  w związku z: Zarządzeniem nr 190/2…

Przypominamy, że trwa rekrutacja uczestników w programie Opieka wytchnieniowa - edycja 2020
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach prowadzi rekrutacje uczestników do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dzieci w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez doraźną pomoc w opiece wytchnieniowej.

 

Usługa realizowana będzie w ramach pobytu dziennego w :

  • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością;
  • ośrodku wsparcia prowadzonym, jako zadanie własne gminy (Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach)
  • innym miejscu wskazanym przez uczestników Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Barwice.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 373 60 22 i 94 373 21 63 lub w siedzibie MGOPS przy ul. Czaplineckiej 14 w sekretariacie w dniach i godzinach przyjęcia interesantów tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7 15- 1515  czwartek 800- 1600

 

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania limitu godzin usług.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności
  3. Karta oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali FIM

 

Druki dokumentów dostępne są w MGOPS w Barwicach przy ul. Czaplineckiej 14 w dniach i godzinach pracy ośrodka.