na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic, Prezes BAS-u oraz Lokalny Animator Sportu

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał na ręce Prezes BAS-u Karoliny Bujak-Kruszyny i Wicepr…

na zdjęciu plakat o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nr 3 w Barwicach (Urząd Miejski, ul. Zwycięzcó…

Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 29 marca 2023 r. ( środa ) o godz. 13:00  odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali…

Zdjęcie budowy targowiska w Barwicach z lotu ptaka

O bieżących inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.  ➡️Przebudowa ulic w Barwica…

Tablica informacyjna

Media społecznościowe mają moc. Jesteśmy małym środowiskiem i bardzo szybko udało się ustalić kto „przyozdo…

Przypominamy, że trwa sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej  1858 zł brutto za 1000 kg
Węgiel

WNIOSEK O ZAPOTRZEBOWANIE TO NIE TO SAMO CO WNIOSEK O ZAKUP ❗️❗️❗️

Po zakup węgla mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które złożyły WNIOSEK O ZAKUP  preferencyjny węgla i odebrały informację w formie telefonicznej o jego pozytywnej weryfikacji. Samo złożenie do Urzędu Miejskiego WNIOSKU O ZAPOTRZEBOWANIE, nie upoważnia do zakupu węgla. 

📌 Wnioski można złożyć : za pomocą Platformy ePUAP lub (w wersji papierowej) osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach (ul. Czaplinecka 14, 78 – 460 Barwice).
📌Osoby które nie kupiły węgla w pierwszej turze tj. do 31 grudnia 2022 r. składają wniosek zwiększając ilość węgla o tą niewykorzystaną w pierwszej turze.
📌Przed zgłoszeniem się do składu węgla należy odebrać fakturę z Urzędu Miejskiego i na jej podstawie uiścić opłatę na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach: 
nr: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020, tytułem: opłata za zakup węgla, imię i nazwisko, adres. 
📌Odbiór węgla jest możliwy po uiszczeniu opłaty i okazaniu faktury (do odbioru w Urzędzie Miejskim).
📌Miejscem odbioru węgla jest teren byłego Przedsiębiorstwa Produkcji Zwierzęcej Przybkowo Sp. z o.o., adres : Przybkowo 22, 78 – 460 Barwice.
 
Uwaga  ❗️❗️❗️
📌Gmina Barwice nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla ze wskazanego wyżej miejsca.