Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingi…

Widok na mostek w ogrodzie laureata konkursu

W kategorii Posesja w mieście I miejsce zajął - Marcin Noga II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kat…

Podpisanie umowy z udziałem Wicemarszałka WZ Stanisława Wziątka przed remizą OSP Barwice

Dziś w ramach Grantów Strażackich została podpisana umowa przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego…

Wokaliści na scenie

W tym roku Dni Barwic były wyjątkowe, bo połączone z obchodami jubileuszu XX–lecia Zachodniopomorskiego Prz…

Screen strony Nice Town

Zapominasz wystawić kosz z odpadami? 🙋 Chcesz być informowany o awariach? 🔧 Chcesz abyśmy pamiętali za Cieb…

Przypomnienie o terminach płatności
Na zdjęciu widzimy Urząd Miejski w Barwicach.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.09.2020 r. upływa termin płatności:

  • trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
  • dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
  • trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych,
  • trzeciej raty czynszu dzierżawnego;

Należności z tytułu podatków należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji / nakazie płatniczym. Natomiast czynsz dzierżawny należy wpłacić na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Uwaga !!! Od wpłat uiszczonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oddział w Barwicach bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 

Jednocześnie przypominamy o wynikającej z art. 62 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ) możliwości zapłaty podatku przez inny podmiot. Za podatnika podatek może również zapłacić:

  • jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha,
  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

Płacąc podatek za kogoś należy pamiętać aby wpłatę uiścić na konto bankowe wynikające z decyzji tej osoby, w treści przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby, za którą płacimy i numer jej decyzji podatkowej.

 

 

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.