Narodowy Dzień Sportu oraz Europejski Tygodzień Sportu

Za nami kolejna edycja Narodowego Dnia Sportu oraz Europejskiego Tygodnia Sportu. Młodzi zawodnicy uczcili…

Zakończenie przebudowy ogrodzenia cmentarza w Polnem

Zakończyły się prace przy przebudowie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Polne. W ramach inwes…

Plakat spisu rolnego

Burmistrz Barwic – Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż w terminie od 1 września do 30 listopada trwa Pow…

Znak uwaga wraz z informacją o utrudnieniach w ruchu drogowym

Dla mieszkańców ul. Zwycięzców 37, 37A, 37C, 37D, 39a-b Gmina Barwice informuje, że Wykonawca przystępuje d…

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

 

Miejsko –…

Przypomnienie o terminach płatności
Na zdjęciu widzimy Urząd Miejski w Barwicach.

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.09.2020 r. upływa termin płatności:

  • trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
  • dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
  • trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych,
  • trzeciej raty czynszu dzierżawnego;

Należności z tytułu podatków należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji / nakazie płatniczym. Natomiast czynsz dzierżawny należy wpłacić na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Uwaga !!! Od wpłat uiszczonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oddział w Barwicach bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 

Jednocześnie przypominamy o wynikającej z art. 62 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ) możliwości zapłaty podatku przez inny podmiot. Za podatnika podatek może również zapłacić:

  • jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha,
  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

Płacąc podatek za kogoś należy pamiętać aby wpłatę uiścić na konto bankowe wynikające z decyzji tej osoby, w treści przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby, za którą płacimy i numer jej decyzji podatkowej.

 

 

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.