Plac Wolności nocą

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącymi ograniczania zużycia energii elekt…

na zdjęciu węgiel z informacją o wnioskach o preferencyjny zakup węgla

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r.  o zakup…

na zdjęciu logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” to kolejny moduł programu realizowanego  przez samorządy powiatowe we…

na zdjęciu Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

W piątek 25.11.2022 r. w Szczecinie odbyła się ważna konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień.  Przed…

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach z misiem Barwaldkiem.

Dziś przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. To sympatyczne święto zostało ustanowione w 2002 roku w setn…

Przypomnienie o terminach płatności
na zdjęciu segregator z napisem podatki, okulary i kalkulator

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:
15.11.2022 r. upływa termin płatności:
•    czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
•    jedenastej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
•    czwartej raty podatku rolnego osób prawnych,
•    czynszu dzierżawnego;

Należności z tytułu podatków należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego 
wskazany w decyzji / nakazie płatniczym. Natomiast czynsz dzierżawny należy wpłacić             
na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach.
 
Uwaga !!! 

Od wpłat uiszczonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oddział w Barwicach bank nie będzie pobierał żadnych opłat. 
Jednocześnie przypominamy o wynikającej z art. 62 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm. ) możliwości zapłaty podatku   
przez inny podmiot. Za podatnika podatek może również zapłacić:
•    jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, 
•    inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Płacąc podatek za kogoś należy pamiętać aby wpłatę uiścić na konto bankowe wynikające z decyzji tej osoby, 
w treści przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby, za którą płacimy i numer jej decyzji podatkowej.

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.