Koronawirus szczepionka

Mieszkańcy gminy Barwice  powyżej  75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.…

Urząd Miejski w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie…

Grill w Knykach

Mieszkańcy sołectwa Knyki zakończyli działanie związane z realizacją inicjatywy lokalnej. Ze względu na sta…

Ołtarza kościoła w Starym Chwalimiu

Gmina Barwice w ostatnich dniach została udekorowana chryzantemami. Z powodu zamknięcia cmentarzy przed 1 l…

Tło z kwiatami i tekst: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada 2020 r. Dniu Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom sektor…

Przypomnienie o terminach płatności
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

16.11.2020 r. upływa termin płatności:

  • czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
  • jedenastej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
  • czwartej raty podatku rolnego osób prawnych,
  • czwartej raty czynszu dzierżawnego;

 

Należności z tytułu podatków należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji / nakazie płatniczym. Natomiast czynsz dzierżawny należy wpłacić na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Uwaga !!! Od wpłat uiszczonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oddział w Barwicach bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 

Jednocześnie przypominamy o wynikającej z art. 62 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) możliwości zapłaty podatku przez inny podmiot. Za podatnika podatek może również zapłacić:

  • jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha,
  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

Płacąc podatek za kogoś należy pamiętać aby wpłatę uiścić na konto bankowe wynikające z decyzji tej osoby, w treści przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby, za którą płacimy i numer jej decyzji podatkowej.

 

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności