zdjęcie z LXIV sesji Rady Miejskiej w Barwicach

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszej LXIV sesji Rady Miejskiej w Ba…

zdjęcie z biegów z okazji 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dnia 15  listopada 2023 r. zostały zorganizowane dla uczniów z terenu Gminy Barwice XIX Biegi Miasta i Gmin…

Warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu.

Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci!

W ciągu dwóch ostatnich dni w przedszkolach…

PSZOK - lista odpadów, jakie mieszkańcy naszej gminy będą mogli do niego oddać !!!
plakat z PSZOK w Barwicach

Za kilka tygodni w naszej Gminie zacznie działać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany PSZOKiem, ale już dziś przedstawiamy listę odpadów, jakie mieszkańcy naszej gminy będą mogli do niego oddać:
a)    odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury,
b)    odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c)    odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
d)    odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e)    odpady niebezpieczne, w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć́ - powinny znajdować́ się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach,
f)    przeterminowane leki i chemikalia - powinny znajdować́ się̨ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę̨, która umożliwi ich identyfikację,
g)    odpady niekwalifikujące się̨ do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
h)    zużyte baterie i akumulatory,
i)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
j)    odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów,
k)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l)    zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są̨ wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
m)    odpady budowlane i rozbiórkowe.

PSZOK będzie za darmo przyjmować odpady z gospodarstw domowych. Także te, które zawierają niebezpieczne materiały czy substancje. To bardzo ważne,
by odpady niebezpieczne, czyli np. baterie, zużyte tonery, trafiły do PSZOK, ponieważ stamtąd zostaną przekazane do recyklerów, którzy zajmują się ich przetwarzaniem.

PSZOK nie będzie przyjmować jedynie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej.