Nieruchomość

Gmina Barwice kupi lokal mieszkalny o minimalnej powierzchni 60 m² znajdujący się na terenie Gminy Barwice.…

Kurs logowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kw…

Plakat Granty Sołeckie 2021

W związku z organizacją V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”…

Plakat

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska pop…

Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki ins…

„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”
Rehabilitacja tablica informacyjna o otwartym konkursie ofert

Dotyczy: Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 01.02.2021 r. do 31.12.2021r. 

Burmistrz Barwic informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Plac Wolności 1, 78-460 Barwice.

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i szczegółowych warunkach konkursu. Z uwagi na powyższe oferta została wybrana a z oferentem zostanie podpisana umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”.
 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie.pdf 200.99 KB