Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingi…

Widok na mostek w ogrodzie laureata konkursu

W kategorii Posesja w mieście I miejsce zajął - Marcin Noga II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kat…

Podpisanie umowy z udziałem Wicemarszałka WZ Stanisława Wziątka przed remizą OSP Barwice

Dziś w ramach Grantów Strażackich została podpisana umowa przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego…

Wokaliści na scenie

W tym roku Dni Barwic były wyjątkowe, bo połączone z obchodami jubileuszu XX–lecia Zachodniopomorskiego Prz…

Screen strony Nice Town

Zapominasz wystawić kosz z odpadami? 🙋 Chcesz być informowany o awariach? 🔧 Chcesz abyśmy pamiętali za Cieb…

„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”
Rehabilitacja tablica informacyjna o otwartym konkursie ofert

Dotyczy: Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 01.02.2021 r. do 31.12.2021r. 

Burmistrz Barwic informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Plac Wolności 1, 78-460 Barwice.

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i szczegółowych warunkach konkursu. Z uwagi na powyższe oferta została wybrana a z oferentem zostanie podpisana umowa na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”.
 

Do pobrania
Załącznik Size
Ogłoszenie.pdf 200.99 KB