Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Rocznica śmierci Jana Pawła II
Od lewej: Prezes ZGM Tadeusz Chruściel, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, ks. Proboszcz Adam Paź

16 lat temu z niepokojem i smutkiem śledziliśmy komunikaty napływające z Watykanu.
Jan Paweł II odszedł 2 kwietnia 2005 roku o 21:37.
Rocznicę śmierci Papieża Polaka, w imieniu mieszkańców upamiętnili Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, ks. Proboszcz Adam Paź oraz Prezes ZGM Tadeusz Chruściel.