Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2022
logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

w Polsce ogłasza po raz kolejny Lokalny Konkurs Grantowy w ramach

programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty,

które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych,

poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych,

które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2022 roku wynosi: 41 800 zł,

przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowości Szczecinek

może wynieść max. 3800 zł. Do tej puli nie są wliczane projekty składane

przez organizacje z miejscowości Szczecinek,

a realizowane w społecznościach wiejskich.

Wnioski należy składać do dnia 09 czerwca 2022 roku, wyłącznie poprzez

generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl. 
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/dzialaj-lokalnie.  

Zachęcamy również do odwiedzania  nas na stronie: https://www.facebook.com/lgd.szczecinek/

Zapraszamy do składania wniosków! 
Biuro LGD Pojezierze Razem