Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

SERDUSZKO WRÓCIŁO Z RENOWACJI
Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania - zajęli się tym pracownicy Zespołu Szkół Technicznych ze Szczecinka. 
Przypominamy, że obecnie zbieramy nakrętki dla Frania Brzeczki. Prosimy o mobilizację i szybkie napełnianie serduszka. Zbiórkę dla chłopca przedłużamy do końca kwietnia.  Obecnie mamy już całkiem niezłą ilość nakrętek, która niebawem trafi do rodziców chłopca.
Informacja o zbiórce na leczenie Frania: 
https://www.dzieciom.pl/podopieczni/38171...