Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.
na zdjęciu sołtysi podczas spotkania z okazji Dnia Sołtysa

Okolicznościowe listy gratulacyjne, symboliczne upominki, życzenia i słowa podziękowań,
towarzyszyły spotkaniu zorganizowanym w Gospodarstwie Agroturystycznym „Żurawiec”
w miejscowości Nowe Koprzywno z okazji Dnia Sołtysa. 

Na uroczystość, którą kalendarzowo sołtysi świętowali 11 marca, zaproszono wszystkich sołtysów z gminy Barwice,
kierownictwo Urzędu Miejskiego w Barwicach wraz z pracownikami, którzy na co dzień ściśle współpracują z sołectwami.

W spotkaniu uczestniczył także Poseł Piotr Zientarski. 
Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podziękował sołtysom za dotychczasową współpracę,
podkreślił ich trudną aczkolwiek nieocenioną rolę w budowaniu lokalnej społeczności.

Poseł Piotr Zientarski tradycyjnie wręczył sołtysom „Poradniki radnego i sołtysa na 2023 rok” wraz z indywidualnymi listami gratulacyjnymi.

Zaprosił też przybyłych na wycieczkę do Warszawy, zobowiązując się do zorganizowania zwiedzania Sejmu i Senatu.
Sekretarz Kamila Gwiazda odczytała życzenia przesłane przez Posła Radosława Lubczyka. 

Przy wspólnym obiedzie poruszono bieżące sprawy oraz zadania i plany dotyczące poszczególnych sołectw w gminie Barwice.