Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingi…

Widok na mostek w ogrodzie laureata konkursu

W kategorii Posesja w mieście I miejsce zajął - Marcin Noga II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kat…

Podpisanie umowy z udziałem Wicemarszałka WZ Stanisława Wziątka przed remizą OSP Barwice

Dziś w ramach Grantów Strażackich została podpisana umowa przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego…

Wokaliści na scenie

W tym roku Dni Barwic były wyjątkowe, bo połączone z obchodami jubileuszu XX–lecia Zachodniopomorskiego Prz…

Screen strony Nice Town

Zapominasz wystawić kosz z odpadami? 🙋 Chcesz być informowany o awariach? 🔧 Chcesz abyśmy pamiętali za Cieb…

Spotkanie z sołtysami 
Sołtysi Gminy Barwice na zdjęciu grupowym

We wtorek 20 lipca w Dworze Pomorskim Luboradza, odbyło się  cykliczne spotkanie sołtysów z Burmistrzem Barwic. Spotkanie było okazją do rozmów i podsumowań szeregu zrealizowanych inwestycji na terenach wiejskich. Rozmawiano o planach wykorzystania funduszy sołeckich w bieżącym roku jak również omówiono tematy: suszy, wilków, programu Czyste Powietrze, planowanego mobilnego punktu szczepień oraz spisu powszechnego. Burmistrz Mariusz Kieling omówił tegoroczną edycję Grantów Sołeckich oraz plany inwestycyjne. Sołtysi mieli okazję zgłosić i przedyskutować tematy porządkowe z terenu swoich sołectw. Przekazano także informacje o planowanych wydarzeniach kulturalnych w Gminie Barwice oraz zachęcono do aktywnego włączenia się w sierpniowy Turniej Sołectw.
Burmistrz Mariusz Kieling podziękował sołtysom i radom sołeckim za efektywne działania na rzecz wsi. Podkreślił, że cieszy się z ich dobrej współpracy dzięki, której planowane działania są realizowane.