Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Szwajcaria Połczyńska. Pięć gmin tworzy mikroregion, który będzie promował nową markę.
na zdjęciu Członkini ZWZ Anna Bieńkowska, Burmistrz Złocieńca, Z-ca Burmistrza Barwic, Burmistrz Połczyna Zdroju, Burmistrz Czaplinka, Wójt Gminy Świdwin

#SzwajcariaPołczyńska W nową, poważniejszą fazę, wchodzą działania w zakresie budowy Marki Regionalnej
„Szwajcaria Połczyńska”. W dniu 23.08.2022 r. pięciu włodarzy gmin oraz 
Pani Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisali w Ratuszu w Złocieńcu list intencyjny w tej sprawie.
Od teraz, oprócz Gminy Połczyn-Zdrój, markę wspólnie budować będą gminy graniczące z nią, 
na których także rozciąga się obszar Szwajcarii Połczyńskiej. 
Całość wspierać będzie Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, zaś jego bezpośrednią 
przedstawicielką jest Pani Wicemarszałek Anna Bańkowska. 
List intencyjny dotyczący rozwoju i promocji marki regionalnej „Szwajcaria Połczyńska” 
podpisała Pani Marszałek oraz Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek, Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski
Wójt Gminy Świdwin Kazimierz Lechocki, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski oraz Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz.
Strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie promocji i rozwoju „Szwajcarii Połczyńskiej”, 
rozumianej jako mikroregion znajdujący się na terenie gminy Połczyn-Zdrój, gminy Złocieniec, 
gminy wiejskiej Świdwin, gminy Barwice i gminy Czaplinek.
Współpraca objąć ma liczne płaszczyzny służące m.in. rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi turystyki, 
kultury i promocji. W szczególności polegać będzie na staraniach o upowszechnianie 
logo regionu Szwajcarii Połczyńskiej na produktach regionalnych, w tym produktach spożywczych, 
a także popularyzacji wiedzy o Szwajcarii Połczyńskiej m.in. na stronach internetowych gmin oraz 
ich wydawnictwach promocyjnych. Mowa była także o tworzeniu wspólnych szlaków turystycznych, imprez, 
wspieraniu przedsiębiorców, a w przyszłości – nawet certyfikacji dla ubiegających się o korzystanie z logo regionu. 
Pani Marszałek zgłosiła liczne pomysły marketingowe, w tym ideę umieszczenia atrakcji regionu w aplikacji internetowej.
Szczegółowe działania w zakresie deklarowanej  współpracy zostaną określone w odrębnych porozumieniach z każdą z gmin, 
jednak już teraz ustalono, że każdy z włodarzy otrzyma sublicencję i będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje, 
komu i na jak długo przyzna prawo korzystania z logo Szwajcarii Połczyńskiej. 
W trakcie spotkania Burmistrz Złocieńca poinformował o dość sensacyjnym znalezisku, 
które ujrzało światło dzienne we wrześniu 2016 roku podczas wydobycia tzw. „kapsuły czasu”. 
Złożono ją w latach 30. XX wieku pod budowę ośrodka Ordensburg nad Krosinem (gm. Złocieniec) 
w zachowanych fundamentach nieistniejącej już wieży ciśnień. Okazało się, że wewnątrz znajdowały się 
broszury dotyczące „Szwajcarii Połczyńskiej” i jej poszczególnych miejscowości. 
Dlaczego Szwajcaria Połczyńska? 
Nazwa funkcjonuje co najmniej od początków ubiegłego wieku, gdy były to jeszcze tereny niemieckie. 
Napływająca ludność polska nie zmieniła jej, zachwycona przejmującym widokiem okolic. 
Tak jak w Szwajcarii, teren rozciągający się na obszarze okolicznych gmin poprzecinany jest wzgórzami, 
jeziorami i pastwiskami. Rwące strumienie niosą w wąwozach krystalicznie czystą orzeźwiającą wodę, 
a małe klimatyczne drogi pośród lasów pozwalają zapomnieć o pośpiechu i cywilizacji. 
Tak jak w Szwajcarii, okolica ma wielonarodową spuściznę, w której mieszają się ślady z Niemiec, 
Izraela, Prus, Rzeczpospolitej, dawnych pomorskich księstw, a dziś także Ukraińskie i Romskie. 
Tak jak w Szwajcarii, jeziora stworzył lodowiec, zaś lasów jest tam nawet więcej.