Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

TEATR PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM CHWALIMIU
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu

6 października 2022 w Szkole Podstawowej w Starym Chwalimiu odbyły się przestawienia profilaktyczne Teatru Kurtyna z Krakowa pt.: "Zaczarowany eliksir", "Przesłuchanki", "Na sygnale". Przedstawienia odbyły się w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na  2022 rok.