Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

Tegoroczne (osiemnaste) spotkanie wigilijne grupy AA Feniks
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Kierownik USC

Tegoroczne (osiemnaste) spotkanie wigilijne grupy AA Feniks, ich rodzin, bliskich w tym roku nie mogło odbyć się w tradycyjny sposób. Zarówno Mariusz Kieling Burmistrz Barwic, Piotr Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach i Renata Trembowelska pełnomocnik ds. uzależnień znaleźli inną formę na złożenie życzeń, dobre słowo, miłe spojrzenie, drobny gest pamięci. I tak w piątek 11 grudnia br. do 40 rodzin dotarli Mikołaj z Mikołajką. Czas spotkań był krótki, ale jakże wartościowy i radosny.

Do dzieci z terenu Gminy Barwice trafi do Świąt Bożego Narodzenia ponad 100 paczek ze Szwajcarii w ramach akcji charytatywnej Świąteczna Paczka, którą organizuje St. Prezb. Ludwik Skworcz założyciel Ewangelicznego Związku Braterskiego RP ze Szczecinka. Mikołajkową dystrybucją paczek zajmują się również pracownicy barwickiego ośrodka pomocy społecznej, którzy wraz z Mikołajem wyruszą 21 grudnia do swoich podopiecznych.

Burmistrz Barwic składa serdeczne podziękowania za życzliwość i współpracę Panu Ludwikowi Skworczowi, za zaangażowanie w akcję Panu Piotrowi Małkowi, kierownik i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach oraz pracownikom barwickiego urzędu.