Nieruchomość

Gmina Barwice kupi lokal mieszkalny o minimalnej powierzchni 60 m² znajdujący się na terenie Gminy Barwice.…

Kurs logowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kw…

Plakat Granty Sołeckie 2021

W związku z organizacją V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”…

Plakat

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska pop…

Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki ins…

TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
Plakat transport do punktu szczepień

Od 15 stycznia 2021 roku rozpoczyna się rejestracja do szczepień zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia.
Burmistrz Barwic realizuje zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Decyzją nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. transport przeznaczony jest dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
• mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

Osoby zamierzające skorzystać z transportu do punktu szczepień mogą uzyskać niezbędne informacje pod numerem telefonu: 
94 713 75 08 kontakt będzie dostępny od 15 stycznia 2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

UWAGA!  ZGŁOSZEŃ MOŻNA DOKONYWAĆ DOPIERO PO ZAPISANIU SIĘ NA SZCZPIENIE W PUNKCIE SZCZEPIEŃ I OTRZYMANIU INFORMACJI O DACIE i GODZINIE STAWIENIA SIĘ NA SZCZEPIENIE.

Punkt Szczepień: Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" S.C. Krystyna Dmochowska, Józef Dmochowski  tel. 943736350