Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Tworzymy KLUB SENIORA
Remont Senior +

Tworzymy KLUB SENIORA
Trwają prace przy remoncie prawej części parteru Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, który jest dostosowywany do wymogów programu Senior +. Po generalnym remoncie powstanie tam klub, będący miejscem spotkań dla osób starszych. 
W marcu bieżącego roku Gmina Barwice przygotowała dokumentację aplikacyjną do modułu I konkursu ofert ”Senior +”. We wniosku aplikacyjnym ujęto wykonanie generalnego remontu pomieszczeń celem wyodrębnienia pomieszczenia głównego, kuchni i łazienki. W kosztach zaplanowano również zakup sprzętu tj. mebli, wyposażenia RTV i AGD. Środki przyznane na ten cel to 150.000,00 zł. Koszt całej inwestycji po przetargu to 183 270,00 zł. 
W związku z ciągłym wzrostem liczby osób w wieku 60 + na terenie gminy Barwice, widać rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz zadania aktywizacyjne dla tej grupy. Biorąc to pod uwagę, władze gminy planują prowadzenie klubu seniora w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji. Środki do prawidłowego funkcjonowania placówki zostaną zabezpieczone w budżecie. Dodatkowo gmina corocznie będzie aplikowała o wsparcie finansowe w ramach modułu II zapewniającego funkcjonowanie w ramach wieloletniego programu „Senior +” na lata 2021-2025.Tworzymy KLUB SENIORA
Trwają prace przy remoncie prawej części parteru Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, który jest dostosowywany do wymogów programu Senior +. Po generalnym remoncie powstanie tam klub, będący miejscem spotkań dla osób starszych. 
W marcu bieżącego roku Gmina Barwice przygotowała dokumentację aplikacyjną do modułu I konkursu ofert ”Senior +”. We wniosku aplikacyjnym ujęto wykonanie generalnego remontu pomieszczeń celem wyodrębnienia pomieszczenia głównego, kuchni i łazienki. W kosztach zaplanowano również zakup sprzętu tj. mebli, wyposażenia RTV i AGD. Środki przyznane na ten cel to 150.000,00 zł. Koszt całej inwestycji po przetargu to 183 270,00 zł. 
W związku z ciągłym wzrostem liczby osób w wieku 60 + na terenie gminy Barwice, widać rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz zadania aktywizacyjne dla tej grupy. Biorąc to pod uwagę, władze gminy planują prowadzenie klubu seniora w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji. Środki do prawidłowego funkcjonowania placówki zostaną zabezpieczone w budżecie. Dodatkowo gmina corocznie będzie aplikowała o wsparcie finansowe w ramach modułu II zapewniającego funkcjonowanie w ramach wieloletniego programu „Senior +” na lata 2021-2025.

Senior Plus