Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

zdjęcie  z przekazania laptopów dla czwartoklasistów z SP Stary Chwalim

👉W dniu dzisiejszym Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał laptopy dla czwartoklasistów ze Szkoł…

plakat z workiem i pojemnikiem na metale i tworzywa sztuczne

Czy segregowanie odpadów jest łatwe?

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu ten…

kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

W Barwicach powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na zdjęciu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling i Zbigniew Kubaczyk

W dniu 05.06.2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Barwice, reprezentowaną przez Burmistrza Mariusz Kielinga
a Zakładem Remontowo-Budowlanym Zbigniewa Kubaczyk z Połczyna Zdroju
na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Budowa PSZOK na terenie miejscowości Barwice.

Koszt inwestycji 1 992 600,00 zł.