Plakat informujący o dofinansowaniu programu "Ciepłe mieszkanie".

✅Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.441.500,00 zł na realizację programu Ciepłe Mieszkani…

Plakat informujący o myciu pojemników na odpady

Szanowni Mieszkańcy!!!!

Informujemy, że ATF Polska zaplanowała mycie pojemników na odpady zmieszane…

plakat informacyjny o wyborach samorządowych

Drodzy Mieszkańcy zbliżają się ważne wybory, które odbędą się 7️⃣ kwietnia. To doskonała okazja, abyście wy…

W Barwicach powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na zdjęciu Burmistrz Barwic Mariusz Kieling i Zbigniew Kubaczyk

W dniu 05.06.2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Barwice, reprezentowaną przez Burmistrza Mariusz Kielinga
a Zakładem Remontowo-Budowlanym Zbigniewa Kubaczyk z Połczyna Zdroju
na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Budowa PSZOK na terenie miejscowości Barwice.

Koszt inwestycji 1 992 600,00 zł.