Budowa chodnika na ul. Zwycięzców

Wykonawca robót przy inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwic…

Żywność

Harmonogram wydawania żywności przy ul. Woj. Polskiego (bloki – stara kotłownia) godz. 9:00-13:00 1) 03.10.…

 I Bieg Hot Doga

W sobotę 24 września w Knykach odbył się I Bieg Hot Doga, pierwsza taka impreza dogtrekkingowa połączona z…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

O inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.

Serdecznie zapraszamy

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 28 września 2022 r. (środa ) o godz. 13:00  odbędzie się sesja XLVI Rady Miejskiej  w Barwicach.

WEŹ 7500 ZŁ DOTACJI NA WYMIANĘ PIECA
Plakat informujący o środkach finansowych na wymianę pieców

Informujemy, że Gmina Barwice nadal prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców (kotłów węglowych) dla naszych
mieszkańców. 
Szczegółowe informacje tj: regulamin, dokumentacja zgłoszeniowa znajdują się na BIP Urzędu Miejskiego w Barwicach w zakładce 
Zachodniopomorski Program Antysmogowy: 
http://bip.barwice.pl/index.php?id=270818

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach lub przesyłać na adres: 
Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice.

Nabór wniosków trwa do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje nt. projektu:
Urząd Miejski 94  94 373 6309
Aleksandra Kuśmierek 94 713 75 13

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń 
grzewczych w budynkach mieszkaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 
Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.