Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Wspaniała wiadomość dla rodziców i dzieci
Plac zabaw w Parku Miejskim w Barwicach

Trwają prace zmierzające do utworzenia Centralnego Placu Zabaw w Parku Miejskim w Barwicach. Aby oddać do dyspozycji naszym mieszkańcom nowoczesny, bezpieczny plac zabaw musimy się jeszcze zmierzyć z kilkoma trudnościami m.in.: uregulować wszystkie formalności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który to trzyma piecze nad barwickim parkiem. Nie mniej istotną kwestią było podjęcie decyzji dotyczących wyglądu i wyposażenia planowanego placu zabaw. Na dzień dzisiejszy możemy już podzielić się z Państwem ostateczną koncepcją. Wybrane urządzenia oraz sposób ich rozmieszczenia znajdują się na załączonej grafice poglądowej. Na podstawie koncepcji, firma DenDroGIS ze Złotowa opracowuje kompleksową dokumentację projektowo budowlano – wykonawczą. Plac będzie powstawał etapami. W tegorocznym budżecie  zabezpieczono już część środków finansowych na tą inwestycję. Nowo powstałe miejsce zaplanowano dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Obiekt będzie duży i kolorowy. Jesteśmy pewni, że w niedalekiej przyszłości, będzie to ulubione miejsce spotkań naszych najmłodszych mieszkańców.

Koncepcja Centralnego Placu Zabaw w Parku Miejskim w Barwicach