Zakończono prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

16.10.2020r. dokonano odbioru inwestycji przy drodze wojewódzkiej 172. Przebudowa zjazdu w kierunku przedsi…

Hospicjum w Szczecinku

Poniżej list księdza Marka Kowalewskiego, proboszcza parafii św. Franciszka i prezesa stowarzyszenia prowad…

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

I N F O R M A C J A

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż obe…

Miejsce tradycji w Piaskach ukończone

Kilka etapów realizacji, kilka projektów i kilka dobrych lat zajęła realizacja renowacji cokołu wraz z infr…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników urzędu oraz radnych,  w związku z: Zarządzeniem nr 190/2…

Wybory sołeckie w Gminie Barwice
Grafika przedstawiająca urnę wyborczą wraz z zaznaczoną kartą do głosowania

Na przełomie sierpnia i września, w sześciu sołectwach gminy Barwice odbyły się wybory sołeckie. Dzięki głosom mieszkańców swoje kadencje na kolejne 5 lat przedłużyli: Zygmunt Todys (Polne), Monika Ruzik (Tarmno), Marek Liszka (Chwalimki) oraz Katarzyna Kardasz-Sałak (Knyki). Wieloletni Sołtys Sołectwa Gonne Małe Marek Domowicz postanowił nie ubiegać się o reelekcję. Jego miejsce zajęła nowa Sołtys Magdalena Kikun.
Po tym, jak rezygnację z pełnionej funkcji złożył sołtys Borzęcina Daniel Świątkowski, w sołectwie przeprowadzono wybory przedterminowe. Niestety w pierwszym terminie nie udało się wyłonić nowego sołtysa z powodu braku kandydatów. Wybory powtórzone będą 24 września br.
Nowi sołtysi już aktywnie pracują, życzymy im dużo wytrwałości i wielu nowych pomysłów.

Wybory sołeckie w Gminie Barwice

Na przełomie sierpnia i września, w sześciu sołectwach gminy Barwice odbyły się wybory sołeckie. Dzięki głosom mieszkańców swoje kadencje na kolejne 5 lat przedłużyli: Zygmunt Todys (Polne), Monika Ruzik (Tarmno), Marek Liszka (Chwalimki) oraz Katarzyna Kardasz-Sałak (Knyki). Wieloletni Sołtys Sołectwa Gonne Małe Marek Domowicz postanowił nie ubiegać się o reelekcję. Jego miejsce zajęła nowa Sołtys Magdalena Kikun.

Po tym, jak rezygnację z pełnionej funkcji złożył sołtys Borzęcina Daniel Świątkowski, w sołectwie przeprowadzono wybory przedterminowe. Niestety w pierwszym terminie nie udało się wyłonić nowego sołtysa z powodu braku kandydatów. Wybory powtórzone będą 24 września br.

Nowi sołtysi już aktywnie pracują, życzymy im dużo wytrwałości i wielu nowych pomysłów.

 

Aktualizacja
W wyniku ponownych wyborów przeprowadzonych 24.09.2020 r. w Sołectwie Borzęcino Sołtysem wybrany został Konrad Karpiński.