na zdjęciu prace związane z wymianą lamp na ledy

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  przeprowadza modernizację oświetlenia ul…

na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bar…

na zdjęciu odcinek drogi 11

Dzięki współpracy Gminy Barwice z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o…

na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  miało miejsce podpisanie umowy na realizacj…

Podpisanie umowy w ramach FRPA

W dniu dzisiejszym w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania umów w ra…

WYKONAWCA NIEBAWEM ROZPOCZNIE PRACE PRZY BUDOWIE NOWEGO TARGOWISKA
Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z Wykonawcą firmą GORBUD Sp. z o.o. ze Świdwina, którą reprezentował Pełnomocnik p. Wojciech Burdyński. 

W dniu dzisiejszym Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski podpisał umowę z Wykonawcą, wyłonionym w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej tj. firmą GORBUD Sp. Z o.o. ze Świdwina, którą reprezentował Pełnomocnik p. Wojciech Burdyński. 

Przypominamy, że zadanie realizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie w kwocie 963 478,00 zł zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa z Wykonawcą opiewa na kwotę 2 350 000,00 zł. 

W ramach zadania powstanie ogrodzony plac targowy za marketem „Biedronka” o powierzchni ok 1300 m2. Plac wyposażony będzie w stoły, wiaty targowe i elementy małej architektury. Do dyspozycji sprzedawców i klientów targowiska oddany będzie budynek sanitaro-gospodarczy z WC. Całość terenu będzie utwardzona. Dla zmotoryzowanych przygotowany zostanie parking. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2023 r. jednakże z uwagi na tryb w jakim realizowana jest inwestycja tj. zaprojektuj wybuduj może on ulec nieznacznemu wydłużeniu.