Plac Wolności nocą

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącymi ograniczania zużycia energii elekt…

na zdjęciu węgiel z informacją o wnioskach o preferencyjny zakup węgla

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r.  o zakup…

na zdjęciu logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” to kolejny moduł programu realizowanego  przez samorządy powiatowe we…

na zdjęciu Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

W piątek 25.11.2022 r. w Szczecinie odbyła się ważna konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień.  Przed…

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach z misiem Barwaldkiem.

Dziś przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. To sympatyczne święto zostało ustanowione w 2002 roku w setn…

XLVIII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 21 listopada 2022 r. ( poniedziałek ) o godz. 08:00 odbędzie się
XLVIII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej  w Barwicach.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
( zdalny tryb obradowania).
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji..
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4. Przedstawienie porządku obrad.  
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok.
b)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/407/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru                          
6. Ogłoszenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.