zdjęcie z LXIV sesji Rady Miejskiej w Barwicach

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszej LXIV sesji Rady Miejskiej w Ba…

zdjęcie z biegów z okazji 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dnia 15  listopada 2023 r. zostały zorganizowane dla uczniów z terenu Gminy Barwice XIX Biegi Miasta i Gmin…

Warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu.

Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci!

W ciągu dwóch ostatnich dni w przedszkolach…

XLVIII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 21 listopada 2022 r. ( poniedziałek ) o godz. 08:00 odbędzie się
XLVIII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej  w Barwicach.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
( zdalny tryb obradowania).
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji..
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad ( do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).
4. Przedstawienie porządku obrad.  
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok.
b)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/407/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru                          
6. Ogłoszenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.