Budowa chodnika na ul. Zwycięzców

Wykonawca robót przy inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwic…

Żywność

Harmonogram wydawania żywności przy ul. Woj. Polskiego (bloki – stara kotłownia) godz. 9:00-13:00 1) 03.10.…

 I Bieg Hot Doga

W sobotę 24 września w Knykach odbył się I Bieg Hot Doga, pierwsza taka impreza dogtrekkingowa połączona z…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

O inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.

Serdecznie zapraszamy

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 28 września 2022 r. (środa ) o godz. 13:00  odbędzie się sesja XLVI Rady Miejskiej  w Barwicach.

ZA NAMI SESJA ABSOLUTORYJNA
Na zdjęciu od lewej: Sekretarz Ewa Nowosielska, Zastępca Burmistrza Robert Zborowski, Przewodniczący RM Piotr Małek, Z-ca Przewodniczącego RM Edward Trejnis

Rada Miejska w Barwicach 30 czerwca 2022 roku udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej nad działalnością Burmistrza. Radni oceniają pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy.

W trakcie sesji absolutoryjnej przedstawia się „Raport o stanie gminy” za poprzedni rok. Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski w szczegółowej prezentacji złożył  sprawozdanie z wykonania budżetu oraz najważniejszych inwestycji. Zarówno Rada Miejska (13 głosów za, 1 głos przeciw) jak i Regionalna Izba Obrachunkowa  pozytywnie oceniły pracę władz Gminy Barwice w 2021 roku udzielając absolutorium. 

W trakcie sesji procedowano również uchwały w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Gminy Barwice. Dotychczasowa Skarbnik Pani Mariola Wrzosek odchodzi na emeryturę. Jej miejsce zajmie Pani Agnieszka Misztak.