Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.…

Region Dobrego Wsparcia

Gmina Barwice przystąpiła do projektu Region Dobrego Wsparcia. Dzięki temu seniorzy, osoby ze specjalnymi p…

Wymiana starych betonowych lamp na ul. 1000-lecia

Na ulicy 1000-lecia trwa wymiana starych betonowych lamp oświetleniowych na nowe stalowe.  Zadanie jest rea…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja…

Burmistrz Barwic Mariusz Kieling, Kierownik Budowy Maciej Ziomek oraz Tomasz Lansberg Inspektor Nadzoru

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru robót, związanych z wykonaniem nowych nakładek na ulicach: Łąkowej, Koś…

Za nami XX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich o statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego 
Na zdjęciu od lewej Z ca Burmistrza Barwic, Dyrektor OKiT, Burmistrz Barwic, Michał Wojtyła oraz Mieczysław Skrzypiec i Karol Kroskowski

Organizatorzy w dn 29.05.2021r.  postanowili przeprowadzić tylko część konkursową. Natomiast uroczyste obchody jubileuszowe zastają przeniesione na późniejszy czas. Bardzo zależy na tym abyśmy mogli spotkać się wszyscy i wspólnie świętować jubileusz, dlatego też podjęliśmy decyzję o późniejszej dacie uroczystości.
W tym roku konkurs odbył się w formie zdalnej. Komisja w składzie: przewodniczący Michał Wojtyła oraz Mieczysław Skrzypiec i Karol Kroskowski, przesłuchała 30 solistów i 4 zespoły.

Laureatami w poszczególnych klasach zostali:
Soliści
Klasa D- dla dzieci do lat 12
Michał Siemiński- Nadleśnictwo Okonek
Klasa C- dla poczatkujących
Klaudia Stupienko- Wojskowe KŁ  Jeleń w Lidzbarku Warm.
Klasa B- dla średnio zaawansowanych
Grzegorz Wysocki- Nadleśnictwo Okonek
Klasa A- dla zaawansowanych ( mistrzowska) – Statuetka Niedźwiedzia Barwickiego
Dawid Kotowicz- Nadleśnictwo Okonek

Zespoły
Klasa D- dla dzieci do lat 12- dowolne rogi myśliwskie
Zespół Sygnalistów  Myśliwskich Echo Kniei II działający przy Nadleśnictwie Okonek
Klasa C- dla poczatkujących- dowolne rogi myśliwskie
Zespół Muzyki Myśliwskiej Derkacz
Klasa G-dla zaawansowanych ( mistrzowska)- małe i duże rogi myśliwskie
Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Kniei działający przy Nadleśnictwie Okonek

Gratulujemy!

Serdeczne podziękowania składamy Gospodarstwu Szkółkarskiemu  „Stary Grabiąż” Państwa Wysińskich, które zadbało o rośliny w sali przesłuchań.
Nagrody ufundowała Brać Łowiecka - miesięcznik myśliwych i sympatyków łowiectwa.

Informujemy, że obchody jubileuszowe trwają nadal. O wszystkich imprezach towarzyszących i o uroczystościach jubileuszowych będziemy Państwa powiadamiać.