Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora.
plakat Urzędu Marszałkowskiego nt. Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Barwicach informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
przyjął regulamin bezpłatnego  wydawania i użytkowania dla mieszkańców Gminy Barwice  
Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.
Jedynym warunkiem przyznania Karty jest status mieszkańca Województwa zachodniopomorskiego.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na wydawanie kart obywatelom innej narodowości,
których miejscem zamieszkania jest Województwo Zachodniopomorskie. 

Szczegóły na stronie https://rodzina.wzp.pl/zkr/

Karta seniora